Tiến độ thi công dự án Picity High Park tháng 10 năm 2021

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Picity High Park Tháng 10/2021

Khối P1, P2: – Hoàn thành 23% công tác thi công cọc đại trà;

– Hoàn thành 80% các công tác chuẩn bị thi công tầng hầm.

 Khối P3A-B: – Hoàn thành 100% công tác kết cấu;

– Hoàn thành 50% công tác hoàn thiện bên trong căn hộ;

– Hoàn thiện 30% công tác hoàn thiện mặt ngoài, các khu vực công cộng.

 Khối P4: – Hoàn thành 100% công tác kết cấu đến sàn tầng 15F;

– Hoàn thành 30% công tác kết cấu sàn tầng 16F;

– Đang triển khai công tác xây tô đến tầng 7F.

 Khối P5: – Hoàn thành 100% công tác kết cấu;

– Hoàn thành 50% công tác hoàn thiện bên trong căn hộ;

– Hoàn thiện 30% công tác hoàn thiện mặt ngoài, các khu vực công cộng.

Hạ Tầng Kỹ Thuật: – Hoàn thành 40% công tác thi công thoát nước mưa, nước thải;

– Hoàn thành 25% công tác nền đường, vỉa hè.

Khu thấp tầng: – Hoàn thành 100% công tác san lấp, thi công và thí nghiệm tĩnh tải cọc;

– Hoàn thành 15% công tác thi công công cọc đại trà.

Đăng Ký Nhận Thông Tin