MẶT BẰNG DỰ ÁN PICITY HIGHT PARK

DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK - KHU C1
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK – KHU C1
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK - KHU C6
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK – KHU C6
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK - KHU C5
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK – KHU C5
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK - KHU C4
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK – KHU C4
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK - KHU C3
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK – KHU C3
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK - KHU C2
DỰ ÁN CĂN HỘ PICITY HIGH PARK – KHU C2